Takashi_Rena
Дорога в тысячу миль начинается с первого шага...
АААААААААААА 😍 Причина смерти - ShikaTema 💕


@темы: anime, Temari, Shikamaru, ShikaTema, Naruto